Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHƯ THẾ NÀO?Lần đầu tiên tôi thấy việc Bộ Tư pháp và Bộ CA công khai những bất cập trong việc cấp CMT mới có tên bố mẹ. Có phải đã mở đầu một giai đoạn mà những bức xúc của dân đã chạm tới cơ quan công quyền, chạm đến quyền lực. Quyền lực làm hư hỏng con người, thậm chí hư hỏng cả một tổ chức, dù vĩ đại đến đâu. Mọi dạng quyền lực đều có xu thế “ bản năng “ là bành trướng, lạm dụng quyền lực, lộng quyền, không muốn bị kiểm soát, giám sát.
Vậy nên mọi quyền lực đều nhất thiết phải được kiểm soát, giám sát, kiềm chế một cách hữu hiệu- đây là một nguyên tắc tuyệt đối cần thiết mà bất cứ thể chế chính trị nào cũng phải tuân theo nếu không muốn quyền lực đó đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Tại sao phải làm như vậy ? Đó là do mọi dạng quyền lực đều có xu thế “ bản năng “ là bành trướng, lạm dụng quyền lực, lộng quyền, không muốn bị kiểm soát, giám sát. Mọi thể chế bỏ qua hoặc coi nhẹ giám sát quyền lực, hoặc giám sát một cách hình thức, đều đem lại hậu quả tai hại.
Nhìn ra thế giới, hãy xem hai bài học lịch sử vô cùng bi thảm. Quyền lực của đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức (Quốc Xã) do Hitler đứng đầu, do không bị giám sát đã trở thành chuyên quyền độc đoán tới mức biến thành chủ nghĩa phát xít, gây ra cuộc Thế chiến lần thứ hai, tàn sát hơn sáu chục triệu người. Quyền lực của Mao Trạch Đông do không bị giám sát, đã dẫn tới sai lầm phát động cao trào Đại Nhảy Vọt làm mấy chục triệu nông dân chết đói. Sau đó « Cách mạng văn hóa » làm xã hội đại loạn, kinh tế, văn hóa sụp đổ.
Vì thế năm 1787, các bậc khai quốc công thần của nước Mỹ đã sớm thấy trước hậu quả khủng khiếp của quyền lực không bị giám sát, kiềm chế, nên khi dự thảo bản Hiến pháp đầu tiên và duy nhất của nước Mỹ, họ kiên quyết đòi thiết lập một cơ chế phân quyền kèm theo cơ chế kiểm soát, giám sát và kiềm chế quyền lực nhà nước. Nhờ đó họ đã xây dựng nên chế độ nhà nước cộng hòa dân chủ, khởi đầu một xu hướng tiến bộ phổ biến của xã hội loài người. Vì vậy Các Mác khen ngợi “ Những nước như Bắc Mỹ là những nước bắt đầu ngay bằng một thời đại lịch sử đã phát triển thì sự phát triển diễn ra rất nhanh ...Thí dụ hoàn hảo nhất về nhà nước hiện đại là nước Mỹ “. Thực tế cho thấy đúng như Mác nói, nước Mỹ phát triển rất nhanh, từ đầu thế kỷ XX trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới và giữ địa vị ấy cho tới nay.
Nói giám sát quyền lực tức là nói thực hiện dân làm chủ. Mọi ý định hạn chế dân chủ, về lâu dài đều chỉ là sự tự hủy hoại thành quả của xã hội, đem lại lợi ích cho kẻ nắm quyền lực, vơ vét đầy túi tham cho mình và cho gia đình, người thân.
Đó là do quyền lực làm hư hỏng con người, thậm chí hư hỏng cả một tổ chức, dù vĩ đại đến đâu. Tổng kết lịch sử các loại quyền lực trong xã hội loài người, sử gia và nhà tư tưởng chính trị Lord Acton (1834-1902), một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất nước Anh thế kỷ XIX rút ra một kết luận bất hủ: Quyền lực thì có xu hướng suy đồi và quyền lực tuyệt đối thì suy đồi tuyệt đối.  ( Suy đồi tức là biến chất, suy thoái, đồi bại mà biểu hiện đồi bại phổ biến nhất là tham nhũng. )
 Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln lại nói : Một chính quyền của dân, do dân, vì dân thì sẽ mãi mãi tồn tại cùng trái đất. Nghĩa là chính quyền dân chủ thì không phải là “ đối địch “  với nhân dân, bởi lẽ nó ít có hoặc không có mâu thuẫn với dân, nhờ thế chính quyền sẽ được ổn định bền vững.  Ngược lại, chính quyền thiếu dân chủ thì sẽ có mâu thuẫn với dân và do đó sẽ không bền vững. Chính vì thế, nhân dân phải thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách tiến hành giám sát, kiểm soát, kiềm chế quyền lực nhà nước.
 Trong chế độ dân chủ, quyền lực không tập trung tuyệt đối vào một thực thể nào mà được giao cho toàn thể nhân dân. Trên lý thuyết, toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân nhưng trên thực tế, nhân dân trao quyền đó cho nhà nước do mình bầu ra. Như đã nói, quyền lực bao giờ cũng có xu hướng lạm quyền, muốn áp đặt sự cai trị của mình, muốn chuyên chế, muốn làm quan chứ không muốn làm “ đầy tớ dân “.
Đối nghịch với dân chủ là chuyên chế độc tài, tức quyền lực tập trung tuyệt đối. Thomas Jefferson nói : Khi nhân dân sợ chính quyền của họ thì nơi đó có sự chuyên chế; khi chính quyền sợ nhân dân thì nơi đó có tự do.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ