Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Chỉ nắng cực thôi, tiêu thì sướng chứ sao lại cựcCó một ông nói ở Hà nội mỗi suất công chức 100 triệu.
Bộ Nội vụ lại nói nói kiểu khác. CHỜ KHI XUẤT HIỆN TIÊU CỰC.
Nếu thông tin ông Trần Trọng Dực nói là đúng thì việc xử lý sẽ như thế nào?
+ Khi xuất hiện tiêu cực, Bộ Nội vụ sẽ kiên quyết phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các sai phạm.
Thế còn vấn nạn chạy chức, chạy quyền thì Bộ Nội vụ sẽ có giải pháp gì để ngăn chặn?
+ Dư luận cứ nói thế nhưng khi đi kiểm tra thì chưa phát hiện được. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu về công tác cán bộ, khắc phục những vấn đề mà dư luận, nhân dân phản ánh về chạy chức, chạy quyền thì quan trọng nhất là phải công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục. Đặc biệt là xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan được quyền bổ nhiệm để sao cho phải lựa chọn được những cán bộ xứng đáng vào bộ máy.
( Chỉ nắng cực thôi, tiêu thì sướng chứ sao lại cực)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ